• English
  • German
  • Italiano
  • Russian

Kontaktne osebe in posredniki

Andrej Kuplenk

direktor

V letu 1996 ustanovil podjetje ABC NEPREMIČNINE in leto dni kasneje še druge cehovske organizacije: Nepremičninsko zbornico, GIZ nepremičninskih podjetij in Informacijsko borzo nepremičnin, ki je izvedla številne strokovne konference , izobraževanja za nepremičninske posrednike, revijo »Nepremičnine Slovenija & Adriatic« in postavile prve temelje varnega poslovanja v prometu z nepremičninami v Sloveniji.  V letu 2007 je izvedel dogodek leta s konferenco »Made in Adriatic« s katero  je  v Ljubljani povezal vse župane od Benetk do Tirane, s primarnim namenom vzpostavitve dolgoročne okolje varstvene zaščite Jadranskega morja. Bil je član UO GZS, sedaj pa se aktivno vključuje v domače in mednarodne aktivnosti z namenom pridobivanja vlagateljev v nepremičninske naložbe v Sloveniji.

Jana Tertei

nepremičninski posrednik, št. licence: 52

Magistrica prava in managementa nepremičnin ter  dipl. upravna organizatorka,  je leta 2000 med prvimi pridobila licenco za opravljanje nepremičninskega posredovanja. Že več kot 17 let aktivno in zelo uspešno deluje na področju posredovanja in zastopanja pri prodaji in nakupu vseh vrst nepremičnin. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in profesionalnim pristopom se uvršča med najboljše agente v Sloveniji.

Boštjan Blatnik

nepremičninski posrednik, št. licence: 98

Inženir gradbeništva in diplomiran ekonomist je leta 2004 pridobil licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja. Opravlja posle trženja poslovno storitvenih nepremičnin ter investicijsko naložbenih projektov.  Ima večletne bogate izkušnje pri razvoju nepremičninskih projektov, priprave strategij in vodenje prodaje. Realizirana prodaja in trženje večjih investicijskih nepremičninskih projektih tako stanovanjskih kot tudi poslovno storitvenih, omogočajo profesionalen pristop do naročnikov na področju svetovanja pri iskanju najbolj optimalne rešitve za prodajo ali oddajo nepremičnine. S svojimi bogatimi izkušnjami, znanjem in profesionalnim pristopom se uvršča med najboljše agente v Sloveniji.

Alen Komić

nepremičninski posrednik, št. licence: 1766

Univerzitetni diplomirani ekonomist je leta 2010 pridobil licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja in vse od takrat aktivno in uspešno deluje na področju posredovanja z nepremičninami. Opravlja tako posle prodaje kot oddaje bivalnih nepremičnin (stanovanja in hiše) ter zemljišč v Ljubljani in njeni bližnji okolici. S svojimi bogatimi izkušnjami, strokovnim znanjem in profesionalnim pristopom se uvršča med najboljše agente v Sloveniji.

Jasmina Bratož

nepremičninska posrednica, št.licence: 2630

Diplomirana ekonomistka, ki ima bogate izkušnje iz različnih panog industrije in poslovnih procesov. Skozi karierne izzive se je dokazala v marketingu, trženju, logistiki, kot tudi v prodaji na različnih pozicijah kot komercialist za domače in tuje trge. Dodatno se je izobraževala na področju Neuro-lingvističnega programiranja in je diplomiran INLPTA Master-Practictioner of Neuro Linguistic Programming, 2016 ter INLPTA Coach  of Neuro Linguistic Programming, 2015. S svojim uvidom, izkušnjami in osebnim pristopom ji nepremičninsko posredovanje predstavlja izziv, kako doseči najboljše rezultate prodaje in predvsem zadovoljne stranke, katere so ji kot nagrada za trud najpomembnejše.

Karmen Tertei

nepremičninska posrednica, št.licence: 00926

Magistrica prava in managementa nepremičnin ter  dipl. upravna organizatorka,  je leta 2006 pridobila licenco za opravljanje nepremičninskega posredovanja. Z svojim znanjem in profesionalnim pristopom skbi za področje nepremičnin v Štajerski in Prekmurski regiji.

Nika Kuplenk

nepremičninski posrednik, številka licence: 3155

Diplomirana biopsihologinja, ki zaključuje magistrski študij psihologije, s pridobljeno licenco nepremičninskega posrednika, je leta 2020 uspešno zaključila izobraževanje za upravljanje s sistemom eBorza nepremičnin in pridobila naziv Specialistka za izvajanje licitacij. S svojim znanjem strankam nudi profesionalen pristop in svetovanje pri izbiri najoptimalnejše opcije za prodajo nepremičnine.

Jan Golobič

nepremičninski posrednik, številka licence: 3154

Diplomirani biolog, ki zaključuje magistrski študij iz varstva narave, s pridobljeno licenco nepremičninskega posrednika, je leta 2020 uspešno zaključil izobraževanje za upravljanje s sistemom eBorza nepremičnin in pridobila naziv Specialist za izvajanje licitacij. S svojim znanjem strankam nudi profesionalen pristop in svetovanje pri izbiri najoptimalnejše opcije za prodajo nepremičnine.

Branka Zrnić

Vodja pisarne

Zaključuje študij na fakulteti za poslovne vede na kateri je pridobila strokovno znanje na
področju ekonomije in poslovanja.
Skozi delovne izkušnje je pridobila veliko izkušenj na področju pisarniškega poslovanja in
upravljanja s kadri. Skozi sam proces dela pridobiva nove veščine in nadgrajuje znanje na področju posredovanja nepremičnin na slovenskem trgu.

Franci Kuplenk

specialist za oblikovanje in tehnično podporo

Široka tehnična znanja in izkušnje mu omogačajo, da najde

kreativno rešitev tudi pri najzahtevnejših nalogah.

Janja Zorc

vodja finančno-rač. oddelka

Široka  finančno, davčna in računovodska znanja ter izkušnje ji omogačajo, da

so vsi postopki in transkacije  skladne zakonu, vsemi  predpisi ter  standardom.